ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Αίτηση δημιουργίας νέου χρήστη για την ηλεκτρονική υποβολή ενοποιημένης αίτησης σχετικά με τη νηολόγηση πλοίου (Άρθρο 13 ΝΔ 2687/53)

Επώνυμο: Όνομα:
Όνομα πατέρα: Όνομα μητέρας:
Ημ. γέννησης: ΑΦΜ:
Τηλ.(εργασίας): Τηλ.(κινητό):
Email: Email (επιβεβαίωση):
Προσοχή: το προσωπικό σας username/password θα σας αποσταλεί στο συγκεκριμένο email.
Επωνυμία εταιρείας: Τηλ. εταιρείας:
Παρατηρήσεις:
Ακύρωση
ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ / ΔΙΠΛΕΠ β'©2013